• Kastaniehuset-115

    Kastaniehuset-115

  • Kastaniehuset-120

    Kastaniehuset-120

  • Kastaniehuset-123

    Kastaniehuset-123

Vuggestuens pædagogik og rammer

Vores pædagogiske tilgang er en bred palet. Det er vores menneskesyn, vores faglige viden, vores holdninger til opdragelse og samfundssyn.

Pædagogikken er svær at beskrive, uden at det bliver for omfattende. Derfor er denne beskrivelse blot en lille del af vores arbejde. Som resten af Kastaniehuset arbejder vi ud fra de fire værdier: kreativitet, glæde, respekt og nærvær.

Måden vi organiserer vores arbejde på er i primærgrupper. Hvert barn er en del af primærgruppe med tre andre børn. Primærgruppen har en primærpædagog, altså en ansat som står for at planlægge aktiviteterne for gruppen. Fordelen ved denne organisering er at vi som personalet får bedre mulighed for at se og følge det enkelte barn. Der er ikke nogen der forsvinder i mængden – tværtimod har alle en mulighed for at blive set og hørt.

Vi sigter mod at barnet i hverdagen skal opleve en aktivering af kroppen, sproget og fantasien.

Kroppen
Barnet skal have mulighed for at røre sig: løbe, springe, balancere, slå kolbøtter etc. Men barnets krop skal ikke blot være aktiv i leg – vi sigter mod at børnene i alle henseender skal aktiveres. Derfor dækker børnene selv bord, de skal selv forsøge at tage tøj på, selv kravle op i deres kryber og selv gå, frem for at blive båret. Alt dette gør vi for at barnet skal opleve at de er i stand til at beherske deres motorik og deres kroppe.

Sproget
I løbet vuggestueperioden gennemgår barnet en vild sproglig udvikling. Når de fleste starter er det ikke mere end et par enkelte ord der er på plads. Men i løbet af de to år vokser ordforrådet ganske betydeligt. Men denne udvikling kommer ikke af sig selv. I vuggestuen er vi derfor meget opmærksomme på at arbejde aktivt med sproget. Vi er opmærksomme på at forklare og hjælpe børnene til at forstå andres handlinger, ved at vi f.eks. sætter ord på følelser, når vi hjælper børnene i konflikter med hinanden, og når de er kede af det. På den måde hjælper vi børnene til at anvende sproget til regulering af egen og andres adfærd, og dermed til at få en forståelse af sproget som redskab til kommunikation i forskellige situationer.

Fantasien
I vuggestuealderen er barnet på vippen til at ændre sine lege fra at være meget kropsligt orienteret til at handle mere om at bruge sin fantasi og lære at "lade som om". Dette er er proces vi arbejder meget med at understøtte. Dette gør vi ved skabe nogle legesituationer for barnet, så det kan undersøge og forstå sin verden i gennem lege gennem en blanding af kropslig udfoldelse, og "laden som om". Et eksempel kan være dyrelege, hvor vi opfordrer børnene til at kravle som tigeren mens man brøler. Her er der både en aktivering af kroppen på spil, men barnet lærer også at fantasere sig til at være i tigerens rolle. Det væsentlige er her at finde balancen mellem kropslig udfoldelse og fantasilege.

Men det er ikke kun i legesituationer hvor vi arbejder med fantasien. I Kastaniehuset har vi fokus på det kreative og skabende arbejde, og derfor vil man ofte opleve at vi giver børnene mulighed for at udtrykke sig gennem kunst, så som maling, ler, gips og klip. Arbejdet med det kreative arbejde mener vi er med til at give børnene en ekstra stemme, og udtrykker sig på en måde som ligger ud over sproget.

Vuggestuens rammer

Stuerne
Vuggestueafdelingen består af tre stuer: Bamsestuen, Rumpenissestuen og Troldestuen. Stuerne er indrettet forskelligt, men bygger på de samme principper om overskuelighed for børnene, kroge for leg og mulighed for bevægelse på stuer. Hver stue har to rum at gøre godt med. Der er et stort fællesrum og et mindre grupperum i umiddelbar forlængelse. Til hver stuer er der også en garderobe, hvor børnene også har mulighed for at opholde sig efter aftale med pædagogerne.

Legepladsen
I Kastaniehuset har vi en stor fælles legeplads, som alle afdelingerne har mulighed for at bruge. Der er f.eks. en kæmpe syrenbuks (også kaldet skoven) med en forhindringssti bygget ind og et bjergland med masser af klatremuligheder. Men i vuggestuen har vi også vores helt egen legeplads, med alderssvarende legeudstyr så som løbecykler og trampoliner. Vi har sørget for at legepladsen er i flere niveauer, så børnene rigtig for mulighed for at bruge deres krop til at klatre og kravle. I det hele taget sigter vores legeplads meget mod at få gang i sanser. Dette gør vi ved at have rutsjebane, sandkasse og meget mere.

Normering
Normeringen på stuerne er således at vi har tolv børn til to pædagoger og en medhjælper. Derudover får vi ofte pædagogstuderende i praktik, da vi mener at vi har et ansvar i forhold til at uddanne nye dygtige pædagoger. De studerende er der af tre til seks måneders varighed

Krybberum og soverum
For de otte mindste børn er der en krybbe til hver. Krybberne er placeret udenfor, men i en speciel designet liggehal hvor der er gennemluftning, men skærmet for regn. De fire ældste sover inden for på madrasser. Vi har termodragter, sengetøj, dyner og hovedpuder til rådighed, så det eneste i skal stå for som forældre er hvis jeres barn bruger sut eller sovedyr. I Kastaniehuset har vi et princip om at vi lader børnene sove, så længe det har brug for det. Derfor indgår vi nødigt aftaler om at vække børnene efter en bestemt tid.

Bleer
I Kastaniehuset står vi for bleer, og alt udstyr forbundet med pusling.

Kontakt vuggestuen

Kontaktoplysninger for vuggestuen.

Rumpenissestuen: 3366 6916

Bamsestuen: 3366 6917

Troldestuen: 3366 6918