• Kastaniehuset-5_generel

  Kastaniehuset-5_generel

 • Kastaniehuset-45_generel

  Kastaniehuset-45_generel

 • Kastaniehuset-86_generel

  Kastaniehuset-86_generel

 • Kastaniehuset-121_generel

  Kastaniehuset-121_generel

 • Kastaniehuset-122_generel

  Kastaniehuset-122_generel

Om Kastaniehuset

Vores kerneopgave er: At bidrage til at skabe små og store oplevelser sammen med børnene gennem glæde og nærvær, så de føler sig selv som en unik del af et fællesskab.

I samarbejde med børnenes forældre vil vi arbejde for, at Kastaniebørnene i et kærligt og stimulerende miljø tilegner sig sociale kompetencer og alderssvarende færdigheder og viden, som ruster dem til at møde fremtidens udfordringer med selvtillid, robusthed, indlevelse og omtanke.

Vi tror, at børn trives og udvikler sig bedst, når de er i et miljø, hvor der er en positiv stemning, og hvor personalet er bevidst om sig selv som rollemodeller, planlæggere og vejledere. Vi opfatter os selv som vigtige personer i børnenes liv og vil gerne påtage os opgaven med at være med til at formidle kulturelle, etiske, moralske og sociale færdselsregler. Det kan vi kun gøre, hvis vi har nære, anerkendende relationer til børnene og er bevidste om vores egne virkemidler og er enige om både mål, midler og metoder.

Primærpædagogik

I Kastaniehuset arbejder vi med primærgrupper, hvilket betyder at børnene, når de begynder, bliver tilknyttet en bestemt voksen og en mindre gruppe børn. I vuggestuen er grupperne på 5 - 6 børn, mens de i børnehaven er på 10-11 børn, alt afhængig af den aktuelle børnegruppes behov. Formålet med disse grupper er, at der skal være skærpet opmærksomhed med og tæt kontakt til alle børn. Vi går ind for at børn i stor udstrækning skal kunne vælge, hvem de vil være sammen med, men i et stort hus med mange mennesker kan det være overvældende at forlange, at små mennesker selv skal vælge alt mellem himmel og jord. Vi synes, det er vigtigt, at der er skabt nogle rammer og forpligtende relationer omkring børnene, og ofte oplever vi, at der udvikles værdifulde venskaber i primærgrupperne. Det betyder også, at børn, der normalt ikke ville finde sammen, får kendskab til hinanden og dermed større forståelse for mangfoldigheden.

Den voksnes hovedopgave er at være opmærksom på, hvordan hendes/hans primærbørn trives og hjælpe dem med at skabe sociale kontakter til andre børn og voksne i huset. Vi sidder sammen med vores primære børn og spiser til frokost, og der kan vi "tage pulsen på", hvordan børnene trives, og hvad de er optaget af.

De fire grundværdier

I 2013 gik vi i gang med at arbejde et værdigrundlag, hvor vi fandt frem til de fire kerneværdier der kendetegner Kastaniehuset. Vi fandt frem til at vi arbejder med:

 • Barnet skal kunne udfolde sig kreativt
 • Barnet skal mødes med respekt
 • Barnet skal opleve nærværende voksne i dets hverdag
 • Barnet skal føle en glæde ved at gå i Kastaniehuset

Læreplan

Hvis du vil læse mere, kan du se vores læreplan her (som pdf-fil)

Værdigrundlag

Hvis du vil læse mere, kan du se vores værdigrundlag her (som pdf-fil)

 Pædagogisk tilsyn

Du kan læse vores seneste tilsyn her:

http://nb-c.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=17657805

Kontakt Kastaniehuset

Telefon: 3366 6925

Kontoret: 3366 6920

Køkken: 3366 6930