• Kastaniehuset-62

  Kastaniehuset-62

 • Kastaniehuset-59

  Kastaniehuset-59

 • Kastaniehuset-103

  Kastaniehuset-103

 • Kastaniehuset-88

  Kastaniehuset-88

Børnehavens pædagogik og rammer

Vores pædagogiske tilgang er en bred palet af forskellige ting. Det er vores menneskesyn, vores faglige viden, vores holdninger til opdragelse og samfundssyn.

Pædagogikken er svær at beskrive, uden at det bliver for omfattende. Derfor er denne beskrivelse blot en lille del af vores arbejde. Som resten af Kastaniehuset arbejder vi ud fra de fire værdier: kreativitet, glæde, respekt og nærvær

Sådan organiserer vi os
Måden vi organiserer arbejdet på i børnehaven er med primærgrupper. Hver stue har tre primærgrupper, og børnene fordeles i grupperne på baggrund af deres alder, således at de er jævnaldrende. Vi ser det som en fordel at børnene langt hen af vejen er på samme udviklingstrin, så dels at de aktiviteter vi planlægger for dem ligger på et passende niveau, men også således at børnenes egne lege er på samme udviklingsniveau.

Hver primærgrupper har en primærpædagog, der er ansvarlig for at tilrettelægge dagen for sin gruppe. Men selvom vi mener at børnene udvikler og lære sig bedst i sammenspil jævnaldrende, så mener vi ikke at de skal skærmes fra at opleve at børnehaven både er for de store og de små. Derfor er dagene del nogenlunde lige op i tid med jævnaldrende og tid med alle de andre børn også.

For os i børnehaven er det en værdi i sig selv at være ude. Vi mener at børnene har godt af frisk luft, at de kan få rørt deres kroppe på en anden måde end inden døre, og at deres lege kan være mindre konfliktfyldte. Derfor sørger vi for at børnene kommer ud hver dag, og gerne mere end en gang.

Vi sigter mod at barnet i hverdagen skal opleve at få brugt kroppen, sproget og fantasien

Kroppen
Barnet skal have mulighed for at løbe, spring, hoppe, balancere etc. Men barnet skal også have mulighed for at opleve at kroppen kan bruges til at lave noget finmotorisk. Derfor ser vi lige så stor en værdi i at børnene kan få lov til at lave perleplader, som at de kan få lov til at løbe rundt. Det er altså både den finmotoriske og den grovmotoriske udvikling vi har for øje. Samtidig arbejder vi også med selvhjulpenhed, forstået på den måde at børnene selv skal lære at tage tøj af og på, tage af bordet og gå på toilettet.

Fantasien og sproget
For børnehavebarnet er legen vigtig kilde til læring og udvikling. Derfor arbejder vi meget med at styrke børnenes lege, således at de får brugt deres sprog og deres fantasi. Dette gør vi ved at gribe de initiativer og interesser som børnene har i deres lege. Eksempelvis kan en gruppe være meget fascinerede af at lege trolde, og så arbejder vi med at fortælle historier om trolde, få dem til at male, indrette vores stue så at der kan leges troldeleg og lave kostumer. Samtidig arbejder vi også meget med at de aktiviteter man laver i primærgrupper er baseret på at få børnene i tale og få dem til at arbejde kreativt.

Rammerne

Stuerne
Børnehaven er delt ind i fire stuer: Søhestestuen, Delfinstuen, Kaskelotstuen og Blækspruttestuen.

Stuerne er indrettet forskelligt, men indretning bygger på det samme princip om at børnene skal kunne finde ro i kroge til deres lege, at legetøjet skal være i børnehøjde, at det skal være overskueligt og at der skal være plads til både bevægelse og aktiviteter der kræver koncentration og ro.

Hver stue består af et stort fællesrum og et mindre grupperum. Hver stue har deres egen garderobe, hvor børnene har mulighed for at gå hen, efter aftale med pædagogen.

Legepladsen
I kastaniehuset har vi en stor fælles legeplads, som alle afdelingerne har mulighed for at bruge. Der er f.eks. et bjergland med masser af klatremuligheder, vores kæmpesyren kaldet skoven hvor børnene kan gå på opdagelse og boldbane.

I børnehaven har vi også vores helt egen legeplads, med alderssvarende legeudstyr. Legepladsen har bl.a. en kørebane til cykler og mooncars, stor sandkasse og mulighed for at klatre.

Normering
Hver stue har fireogtyve børn til to pædagoger og en medhjælper. Derudover får vi ofte pædagogstuderende i praktik, da vi mener at vi har et ansvar i forhold til at uddanne nye dygtige pædagoger. De studerende er der af tre til seks måneders varighed.

Kontakt Børnehaven

Kontaktoplysninger for børnehaven.

Søhestestuen: 3366 6921

Blækspruttestuen: 3366 6922

Kaskelotstuen: 3366 6923

Delfinstuen: 3366 6924

Skovbussen: 5162 5309